Sponsorer – Ensted Naturpark

Sponsorer

Naturprojekter

Naturstyrelsens naturprojekter værner om Danmarks natur. Projekterne skal sikre et varieret og robust plante- og dyreliv og styrke friluftslivet.

Friluftsrådet

Som paraply for friluftslivet har Friluftsrådet som mål at inspirere danskerne til mere friluftsliv og samtidig forbedre muligheder og vilkår for frilufts- og naturoplevelser – i en rig natur, der er værd at opleve.

Lokale aktionsgrupper

Lokale aktionsgrupper (LAG og FLAG) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter.

Lokale aktionsgrupper

Populært sagt er vi sat i verden for skabe fremtidens mødesteder, der er tilgængelige, giver mening og sætter spor. Det gør vi som en selvejende institution, vidensformidler og udviklingsfond i Kulturministeriets regi.

Sydbank

En af Danmarks største banker. I hjertet af Sønderjylland

Aabenraa Fritidsråd

Aabenraa Fritidsråd er en paraplyorganisation, hvor idrætsforeninger eller spejdergrupper i Aabenraa Kommune kan blive medlem.

Fritidsrådet virker som bindeled mellem Kultur- og Fritidsudvalget og fritidsrådets medlemsforeninger. Fritidsrådet arbejder for at fremme idræts- og fritidslivets vilkår.

BHJ Fonden

Svend Beck, Peter Holm og Vagn Jacobsens Almene Fond (BHJ-Fonden) yder støtte til humanitære, kulturelle og almene formål.

Bestyrelsen kan lægge vægt på tilknytningen til Sønderjylland i valget af støtteberettigede emner.

Bevica Fonden

Bevica Fonden er en erhvervsdrivende fond, der gennem aktiv formuepleje sikrer, at der til stadighed er økonomisk basis for fondens aktiviteter.

Y’s Mens Clubs – Aabenraa

Aabenraa y’s men’s Club uddeler hvert år penge til det lokale spejder- og børne- og ungdomsarbejde. Pengene kommer bl.a fra overskuddet, fra genbrugsforretningen i Rødekro, fra uddeling af lokalhistoriske årbøger og flere andre pengeskabene aktiviteter, i 2017 uddelte klubben ca. kr. 60.000